INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW 4-LETNICH TECHNIKÓW

W 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowejszkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum(z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotudodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:a. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomietechnika albob. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na […]

Czytaj dalej