Biuletyn Informacji Publicznej ZSTiO

Czym jest strona podmiotowa BIP? 

Jest to strona internetowa, na której dana jednostka – np. urząd gminy, sąd, czy spółka komunalna – publikuje informacje wymagane przez polskie prawo. 

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, w tym między innymi:

  • swój status prawny lub formę prawną,
  • przedmiot działania i kompetencje,
  • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
  • majątek, którym dysponuje,
  • tryb działania,
  • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
  • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.