Dyrektor oraz osoby funkcyjne

mgr Adam Tomaszewski – dyrektor szkoły
mgr Joanna Czyż – wicedyrektor szkoły ds. wychowawczych
mgr Krzysztof Czerkas – wicedyrektor szkoły ds. dydaktycznych
mgr inż. Krzysztof Żołyniak – kierownik szkolenia praktycznego