Pracownicy Administracji

mgr Katarzyna Pyszniak – główna księgowa
mgr Agnieszka Sota – sekretarz szkoły
Dorota Fryda – kierownik gospodarczy
mgr inż. Lucyna Skobyłko – samodzielny referent
mgr Elżbieta Mormul – referent
mgr Andrzej Ożyło – referent, administrator szkolnej sieci komputerowej