Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
ul. Św. Ducha 1A
37-500 Jarosław
tel. (016) 621 65 24 – sekretariat
(016) 621 31 83 – księgowość
fax. (016) 730 14 50

adres mailowy: szkola@zstiojar.edu.pl
strona: www.zstiojar.edu.pl