Technikum

Kierunki kształcenia

Technik elektronik
Technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Technik informatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik teleinformatyk
Technik automatyk