Branżowa Szkoła I-go stopnia

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Kierowca mechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Mechanik monter maszyn i urządzeń